دیالوگ های ماندگار - آژانس شیشه ای

حاج کاظم : تو می دونی گردان بره خط ، گروهان برگرده یعنی چی؟

تو می دونی گروهان بره خط ، دسته برگرده یعنی چی؟

تو می دونی دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟گروگان : شما بعد از جنگ كلی امتیاز گرفتید!

 


عباس: وقتی جنگ شد داشتیم تو مزرعه مون كار می كردیم با تراكتور

وقتی هم كه جنگ تموم شد ، برگشتیم همون مزرعه بی تراكتور!

[ یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 15:14 ] [ Xota Xota ] [ ]